ביטוח רכב

המחיר הכי זול בקניית הביטוח הופך יקר בזמן הפעלת הפוליסה.

ביטוח חובה
פוליסה לביטוח רכב חובה – היא פוליסה תקנית שכל חברות הביטוח מוכרות בנוסח אחיד אשר נקבע על ידי משרד האוצר – כשמה כן היא – חובה על כל נהג לוודא שהרכב בו הוא נוהג מבוטח בביטוח חובה, חל איסור בחוק לנהוג ברכב ללא ביטוח חובה .
ביטוח חובה מפצה את כל מי שנפגע בגופו בתאונה בה הרכב היה מעורב, אם כנהג , אם כנוסע ואם כהולך רגל שנפגע ישירות מהרכב.
המחיר שונה מחברה לחברה וכל חברה בוחרת את המשתנים שמשפעים על המחיר, כל חברה מקבלת את אישור משרד האוצר למחיר ביטוח החובה שהיא מציעה למבוטחיה ומחויבת לפרסם אותו באתר משרד האוצר.
חברת הביטוח לא מחויבת לבטח כל מי שמבקש לבטח את רכבו בביטוח חובה ויכולה לסרב לבטח רכבים מסוימים ו/או נהגים מסוימים (נהגים עם 2 תאונות שהגישו תביעות גוף ב-3 השנים האחרונות ו/או נהגים שרישיונם נשלל יותר מפעם אחת ב-3 השנים האחרונות.
בעלי רכבים אלו בדרך כלל פונים ל"פול" – חברה ממשלתית שמחויבת לבטח כל מי שפונה אליה , גם אם סורב על ידי חברות ביטוח רגילות, המחיר של ה"פול" בביטוחי חובה גם הוא נקבע ומאושר על ידי משרד האוצר .

ביטוח צד שלישי 

פוליסה לביטוח רכב – צד שלישי בלבד , מבטחת את בעל הרכב ואת הנהג ברכב בפני נזקי רכוש שיגרמו לצד שלישי במקרה של תאונה עם הרכב המבוטח. חברת הביטוח שמפיקה את הפוליסה תשלם את הנזקים שנגרמו לצד השלישי עד גובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה והמבוטח ישלם את ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה .
צד שלישי יכול להיות רכב או מספר רכבים שנפגעים באירוע אחד או כל רכוש אחר שנפגע מתאונה בה היה מעורב הרכב , גדר ביטחון, תחנת אוטובוס , רמזור , שער כניסה לחניה וכו'
ביטוח מקיף
פוליסה לביטוח רכב מקיף כוללת בתוכה פרק לביטוח רכב – צד שלישי , בנוסף לביטוח צד שלישי הפוליסה כוללת כיסוי ביטוחי לנזק תאונתי מכל סוג לרכב עצמו , כמו אש התהפכות, התנגשות , נזקי טבע, וגם גניבת הרכב עצמו או נזקים שנגרמו במהלך ניסיון גניבת הרכב.
ישנם מספר אירועים שאינם כלולים אוטומטית בפוליסות מקיף סטנדרטיות של חברות הביטוח, לדוגמה : רעידת אדמה , פרעות ומהומות , מלחמה וטרור

נשמח לעמוד לרשותכם

יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ

לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ
דילוג לתוכן