רשימת חשבונות בנק

חברת ביטוחשם הבנקסניףמספר חשבוןמס בנק
מגדללאומי80021292332  10
הפניקסדיסקונט10950504011
איילוןהפועלים60043745012
הכשרההפועלים60035629912
שלמההפועלים60060280312
מנורהלאומי8002152901010
שומרהמזרחי42913492920
חקלאיהפועלים60065108812
הראלהפועלים60026218212
כללהפועלים60065414112
יקיר לפיד סוכנות לביטוח בע"מיהב43011338204
זברהדיסקונט13618644911
שלמה סיקסט הפועלים60028243412
דרכים שירותי דרך וגרירה בע"מהפועלים17645458612

יקיר לפיד סוכנות לביטוח כללי (2018) בע"מ

לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ